สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
Posted: สหกรณ์ Date: 2020-05-21 14:28:11
IP: 183.89.169.162
 
 
 
 
 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับเขตพื้นที่ ชสอ.ภาคตะวันตก และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 โดยมี นายไพบูลย์ ขวัญดี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยรองประธาน กรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด เป็นตัวแทนในการมอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

Covid01 Covid02 Covid03 Covid04

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ