สำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสาคร เปิดศูนย์ดูแลครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสาคร
Posted: สหกรณ์ฯ Date: 2018-01-04 12:03:07
IP: 183.89.19.151
 
 
 
 
 

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสาคร เปิดศูนย์ดูแลครู

และบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสาคร

ในการนี้นายไพบูลย์ ขวัญดี ประธานกรรมการ, คณะกรรมการดำเนินการ

และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัดเข้าร่วมในงานนี้ โดยสหกรณ์ฯ

ได้ร่วมจัดซุ้มอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมงานในวันที่ 22 ธันวาคม 2560

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ