ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
Posted: สหกรณ์ฯ Date: 2017-11-27 16:50:40
IP: 183.89.21.108
 
 
 
 
 

บรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด

ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

ณ อาคาร 90 ปี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ