แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หน่วยบำนาญสมุทรสาคร (อ.เมืองฯ,อ.บ้านแพ้ว,อ.กระทุ่มแบน)
Posted: สหกรณ์ฯ Date: 2017-11-15 09:32:27
IP: 183.89.168.2
 

 

แจ้งสมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญสมุทรสาครทราบ มีการแก้ไขบัญชีรายชื่อสมาชิก

หน่วยบำนาญอำเภอเมือง/บำนาญอำเภอบ้านแพ้ว/บำนาญอำเภอกระทุ่มแบน

รบกวนสมาชิกทุกท่านตรวจสอบรายชื่อใหม่อีกครั้ง

 

--รบกวนสมาชิกตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้งอีกครั้งด้วยนะคะ--

 

**หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 099-2875754 หรือ line id: stscoop

 

แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานกรรมการ หน่วยการเลือกตั้งที่ 3 หน่วยบำนาญจังหวัดสมุทรสาคร(บำนาญอำเภอเมือง)

สถานที่เลือกตั้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด (ชั้นล่าง) 

          >> หน่วยการเลือกตั้งที่ 3 หน่วยบำนาญจังหวัดสมุทรสาคร(บำนาญอำเภอเมือง) (คลิกที่นี่)

 

แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานกรรมการ หน่วยการเลือกตั้งที่ 5 หน่วยอำเภอบ้านแพ้ว

สถานที่เลือกตั้งโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วฯ (อาคารอเนกประสงค์ หลังคาโค้ง)

          >> หน่วยการเลือกตั้งที่ 5 หน่วยอำเภอบ้านแพ้ว (คลิกที่นี่)

 

แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ หน่วยการเลือกตั้งที่ 6 หน่วยอำเภอกระทุ่มแบน

สถานที่เลือกตั้งโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 

          >> หน่วยการเลือกตั้งที่ 6 หน่วยอำเภอกระทุ่มแบน (คลิกที่นี่)   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ