ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 59 ปี 2561
Posted: สหกรณ์ฯ Date: 2017-11-10 14:36:25
IP: 183.89.23.172
 

สมาชิกสามัญทุกท่านอย่าลืมมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 59 ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-12.00 น.

 

--รบกวนสมาชิกตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้งอีกครั้งด้วยนะคะ--

 

**หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 099-2875754 หรือ line id: stscoop

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานกรรมการ หน่วยการเลือกตั้งที่ 1 หน่วยจังหวัด 1

สถานที่เลือกตั้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด (ชั้นล่าง) 

          >> หน่วยการเลือกตั้งที่ 1 หน่วยจังหวัด 1 (คลิกที่นี่)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานกรรมการ หน่วยการเลือกตั้งที่ 2 หน่วยจังหวัด 2

สถานที่เลือกตั้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด (ชั้นล่าง) 

           >> หน่วยการเลือกตั้งที่ 2 หน่วยจังหวัด 2 (คลิกที่นี่)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานกรรมการ หน่วยการเลือกตั้งที่ 3 หน่วยบำนาญจังหวัดสมุทรสาคร(บำนาญอำเภอเมือง)

สถานที่เลือกตั้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด (ชั้นล่าง) 

          >> หน่วยการเลือกตั้งที่ 3 หน่วยบำนาญจังหวัดสมุทรสาคร(บำนาญอำเภอเมือง) (คลิกที่นี่)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ หน่วยการเลือกตั้งที่ 4 หน่วยอำเภอเมือง 1

สถานที่เลือกตั้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด (ห้องประชุมชั้น 3)

          >> หน่วยการเลือกตั้งที่ 4 หน่วยอำเภอเมือง 1 (คลิกที่นี่)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ หน่วยการเลือกตั้งที่ 4 หน่วยอำเภอเมือง 2

สถานที่เลือกตั้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด (ห้องประชุมชั้น 3) 

          >> หน่วยการเลือกตั้งที่ 4 หน่วยอำเภอเมือง 2 (คลิกที่นี่)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานกรรมการ หน่วยการเลือกตั้งที่ 5 หน่วยอำเภอบ้านแพ้ว

สถานที่เลือกตั้งโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วฯ (อาคารอเนกประสงค์ หลังคาโค้ง)

          >> หน่วยการเลือกตั้งที่ 5 หน่วยอำเภอบ้านแพ้ว (คลิกที่นี่)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ หน่วยการเลือกตั้งที่ 6 หน่วยอำเภอกระทุ่มแบน

สถานที่เลือกตั้งโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 

          >> หน่วยการเลือกตั้งที่ 6 หน่วยอำเภอกระทุ่มแบน (คลิกที่นี่)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานกรรมการ หน่วยการเลือกตั้งที่ 7 หน่วยโรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอเมือง

สถานที่เลือกตั้งโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 

          >> หน่วยการเลือกตั้งที่ 7 หน่วยโรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอเมือง (คลิกที่นี่)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานกรรมการ หน่วยการเลือกตั้งที่ 8 หน่วยเทศบาล1

สถานที่เลือกตั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

          >> หน่วยการเลือกตั้งที่ 8 หน่วยเทศบาล1 (คลิกที่นี่)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานกรรมการ หน่วยการเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเทศบาล2

สถานที่เลือกตั้งโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 

          >> หน่วยการเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเทศบาล2 (คลิกที่นี่)

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ