ประกาศสถานที่เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการชุดที่ 59 ประจำปี 2561
Posted: สหกรณ์ Date: 2017-10-25 09:02:38
IP: 183.89.17.189
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด

เรื่อง สถานที่เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินงานชุดที่ 59 ประจำปี 2561

ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น.

 

 

 

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ