สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ส่งมอบดอกไม้จันทน์
Posted: สหกรณ์ฯ Date: 2017-10-19 14:23:33
IP: 183.89.23.62
 
 
 
 
 

นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช ประธานกรรมการ, คณะกรรมการดำเนินการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ,

ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด นำดอกไม้จันทน์ที่จิตอาสาได้ร่วมกัน

ประดิษฐ์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอคุลยเดช ส่งมอบให้กับตัวแทนในแต่ละอำเภอ

ของจังหวัดสมุทรสาคร

 

ถวายพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

 

ถวายให้วัดนางสาว อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

 

ส่งมอบให้ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ