แจ้งสมาชิกที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินปันผล ประจำปี 2560
Posted: สหกรณ์ฯ Date: 2017-09-29 14:26:45
IP: 183.89.21.182
 

แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ทุกท่านทราบ

ท่านใดมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารในการโอนเงินปันผล ประจำปี 2560

สามารถแจ้งเปลี่ยนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 10 พฤศจิกายน 2560

 

    

หาก อ. ท่านใดไม่สะดวกมาด้วยตัวเองสามารถกรอกข้อมูลใส่แบบฟอร์ม

พร้อมแนบสำเนาหน้า Book Bank แล้วส่งไปรษณีย์มาที่สหกรณ์ฯ/หรือส่งเอกสารมาทาง line ก็ได้ค่ะ

 

**หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 099-2875754 หรือ line id: stscoop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ