การเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ปี 2561
Posted: สหกรณ์ฯ Date: 2017-09-28 09:45:18
IP: 183.89.23.228
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด

เรื่องการเลือกตั้งและหลักเกณฑ์วิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ

ชุดที่ 59 ประจำปี 2561

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบค่ะ

 

**หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 099-2875754 หรือ line id: stscoopŴ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ