สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ร่วมจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
Posted: สหกรณ์ฯ Date: 2017-09-25 18:12:24
IP: 183.89.23.37
 
 
 
 
 

วันที่ 22 กันยายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ร่วมจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด มอบเช็คของขวัญให้กับสมาชิกของสหกรณ์ฯ

ที่เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งหมด 149 คน ทั้งนี้ นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช

ประธานกรรมการดำเนินการ, คณะกรรมการดำเนินการ, ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรสาคร จำกัด เข้าร่วมในงานนี้ด้วย โดยงานนี้จัดขึ้น

ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ