สหกรณ์ฯ จะมอบเงินเป็นของขวัญแก่สมาชิกที่มีอายุ 60 ปี (ที่ลาออกจากราชการก่อนกำหนด)
Posted: สหกรณ์ฯ Date: 2017-09-25 11:37:27
IP: 183.89.23.37
 

 

สำหรับสมาชิกที่ลาออกจากราชการก่อนกำหนด (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2499 ถึง 30 กันยายน 2500) ทางสหกรณ์จะมอบเงินเป็นของขวัญแก่สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี โดยมารับได้ที่สหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560

โดยจำนวนเงินที่ได้รับขึ้นอยู่กับอายุการสมาชิก ดังนี้

1. ผู้ที่เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ได้รับ 10,000 บาท 
2. ผู้ที่เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ได้รับ 8,000 บาท
3. ผู้ที่เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ได้รับ 6,000 บาท
4. ผู้ที่เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ได้รับ 5,000 บาท
5. ผู้ที่เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้รับ 4,000 บาท
6. ผู้ที่เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ได้รับ 3,000 บาท
7. ผู้ที่เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ได้รับ 2,000 บาท

**หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 099-2875754

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ