สรุปรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสังกัดหน่วยบำนาญสมุทรสาคร
Posted: สหกรณ์ฯ Date: 2017-09-21 10:00:59
IP: 183.89.20.195
 

 

 

 

สรุปรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือคัดเลือกผู้แทนสมาชิก

สังกัดหน่วยบำนาญสมุทรสาคร (สังกัดอำเภอเมืองฯ, อำเภอบ้านแพ้ว, อำเภอกระทุ่มแบน)

ที่มีการยื่นเปลี่ยนแปลงสังกัดตามความประสงค์

 

**หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 099-2875754

 

 

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ