มอบทุนสนับสนุนโครงการในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 ให้กับโรงเรียนวัดปากบ่อ
Posted: สหกรณ์ฯ Date: 2017-07-26 15:55:22
IP: 183.89.168.201
 
 
 
 
 

นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช ประธานกรรมการ,คณะกรรมการและผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรสาคร จำกัด มอบทุนสนับสนุนโครงการในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560

ให้กับโรงเรียนวัดปากบ่อ ในงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนประจำปี 2560

ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดขึ้น

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ