ประชาสัมพันธ์สัญจร กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์
Posted: สหกรณ์ฯ Date: 2016-09-27 15:41:36
IP: 183.89.168.24
 
 
 
 
 

นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร เข้าร่วมบรรยายการประชุมสามัญกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ ในวันที่ 18 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม

  

     
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ