ผู้มีสิทธิ์ฝากเงิน
Posted: ครูเกษียณ Date: 2016-06-30 06:55:35
   
  ขอทราบรายละเอียดการฝากเงิน และนอกจากสมาชิกฯแล้ว เคยได้รับข้อมูลว่าบุตรของสมาชิกก็ฝากเงินได้ จริงหรือไม่
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :นายบรรทม วรสันต์  2016-08-01 15:52:53
 
 
  ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับเรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชึวิต ของสหกรณ์ฯ ตามที่สหกรณ์ฯ ได้มีโครงการส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพชึวิต ให้กับสมาชิกโดยให้มีการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของการทำงาน หรือการไปทัศนศึกษาเพื่อเป็นการหาประสบการชีวิตในแง่มุมต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์แก่มวลสมาชิก ซึ่งกิจกรรมตรงนี้ ผมเห็นด้วย แต่อยากเสนอให้ท่านคณะกรรมการบริหารของสหกรณ์ฯ ได้พิจารณา ในประเด็นของข้าราชการบำนาญ น่าจะได้รับการแก้ไข เพื่ออำนวยประโยขน์สูงสุด ให้กับข้าราชการบำนาญเหล่านี้ ประเด็นแรก คือสภาวะการดำเนินชีวิต ต่างกับข้าราชการประจำ ไม่ได้อยู่รวมกับ เวลาทำเรื่องขออนุมัติเบิกเงิน ก็ติดตามลงชื่อเบิกเงินได้ยาก จึงทำให้เกิดการลงชื่อแทนกัน เบิกเงินซ้ำซ้อน เพราะไม่รู้ว่าเบิกไปหรือยัง หรืออยู่ไกล จนไม่สามารถเบิกได้ ทำให้เสียสิทธิเบิกไป ทำให้ภายภาคหน้าอาจเกิดปัญหา เกิดการฟ้องร้อง การลงชื่อปลอมเบิกเงิน อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ประเด็นที่ 2 ทางสหกรณ์ฯ ได้เอานโยบาย ความคาดหวังผลสัมฤทธิ์ไปผูกไว้กับข้าราชการประจำ ข้าราชการบำนาญ ไม่ต้องการอบรมหาความรู้หรือไปทัศนศึกษาตามที่ชมรีมได้จัดขึ้น บางคนก็แก่ชรามากแล้ว อยากอยู่บ้านเลี้ยงหลาน เข้าวัด ฟังธรรม ซึ่งความต้องการไม่เหมือนกับข้าราชการประจำแล้ว ประเด็นที่ 3 ต้องไปผูกพันธ์ยึดติดอยู่กับชมรม โดยนโยบายชมรมจะเอาเปรียบอย่างไรก็ต้องทน เช่น ชมรมครูบำนาญอำเภอกระทุ่มแบน ขอกันหักไว้ 500 บาท เข้าเป็นสวัสดิ์การของชมรม (ส่วนนี้ไม่มีใครสงสัย เพราะมติที่ประชุม ทุกคนยอมรับ ยินดีให้) แต่สิ่งที่น่ารังเกียจ มากที่สุด ที่บางคนในชมรมทำเหมือนสมาชิกอยู่ใต้อำนาจของท่าน ท่านไม่ยอมคืนเงินที่เหลือ อีก 1,000 บาท ให้กับสมาชกทุกคนที่อยู่ในชมรม โดยนำเงินที่ได้จากสหกรณ์ ไปฝากธนาคารไว้ ใครจะได้คืน ต้องลาออก ถึงจะได้คืน แต่ถ้าจะเอาคืน ต้องรอไปถึงเดือน มกราคม ปีหน้า ซึ่งทำไม่ถูกต้อง แต่ทางผู้บริหารชมรมจะอ้างเสมอว่า เจตนารมทย์ของทางสหกรณ์ ให้มาเพื่อจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสมาชิก หรือการไปทัศนศึกษา ต้องมีการเขียนโครงการขอเบิก สมาชิก คุณไม่มีสิทธิ์ในเงินนี้ ไม่ใช่เงินของคุณ ... เหล่านี้ จึงเป็นปัญหามากๆ เพราะเราไปยึดติดกับข้าราชการประจำ เมื่อมีปัญหา ก็ขอเสนอแนะ ให้ท่านกรรมการผู้บริหาร ได้หาทางแก้ไข ซึ่งผมขอเสนอแนะมาเป็นแนวทาง เพื่อให้ท่านคณะกรรมการของสหกรณ์ได้พิจารณา ดังนี้ 1. ควรแยกโครงการนี้ออกเป็นข้าราชการประจำ และโครงการของข้าราชการบำนาย 2. ของข้าราชการประจำ ดีอยู่แล้ว ของให้แก้ไขข้าราชการบำนาญ ดังนี้ 2.1 แยกโครงการออกจากข้าราชการประจำ จะใช้ชื่ออะไรก็ได้ แต่ยังคงให้ได้รับเงิน 1,500 บาท เท่ากัน 2.2 ไม่ต้องมีการเขียนโครงการเบิกเงิน 2.3 ให้สหกรณ์โอนเงินให้กับข้าราชการบำนาญโดยตรง เหมือนกับโอนเงินปันผล ส่วนวันเวลาการโอนนั้ แล้วแต่ความสะดวกของสหกรณ์ โดยทางสมาชิกออกค่าโอนเอง จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา ตามเห็นสมควรด้วย แต่ผมก็ไม่คาดหวังว่าจะเป็นผลหรือไม่ เพราะมุมมองของผมอาจจะแคบไป บางทีอาจจะมีเหตุผลที่ดีกว่านี้มาลบประเด็นที่ผมเสนอมานี้ ก็ไม่ว่ากัน แต่ผมยังติดใจว่า เวลามีปัญหา ชอบพูดกันว่าให้เข้าที่ประชุมใหญ่ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ในที่ประชุมใหญ่บางครั้งเรื่องข้าราชการบำนาญมันก็เป็นเรื่องเล็กๆ ที่พอตกลงกันได้ ท่านประธานก็เป็นข้าราชการบำนาญ ลองพูดคุยกันดูในชมรมบำนาญบ้างก็ได้นะครับ ถ้าท่านให้ผมพูดเสียงผมคงไม่ดังพอ ที่จะพูดให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับ แค่พูดในชมรมบำนาญครูกระทุ่มแบน ผมยังอายจนต้องลาออกจากชมรมมาแล้วเลยครับ จากผม. บรรทม วรสันต์ สมาชิกสหกรณ์ฯ หมายเลข 05481
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้
ทะเบียน: 

รหัสผ่าน: 

 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ