19 มกราคม 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ... ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน เปิดทำการเวลา 08.30 - 16.30 น.

  
วันนี้: 27 คน
ทั้งหมด: 136245 คน
 
 
 

เดือน มกราคม 2562

1.นางภัทรา  เสนาฤทธิ์ไกร

2.นางสาววิชุตา  ทองคำกัลยา

 

 
   

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่6

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่7

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่8

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่9

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่10

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่11

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่12

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่1

more...
 
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์ ณรงค์ สุกแสง
 
   
 
ยินดีต้อนรับกรรมการชุดที่ 60
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพ นายอ่อน นวลขาว
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
 
   
 
บรรยากาศการเลือกตั้งกรรมการชุดที่ 60 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
 
   
 
ศึกษาดูงานสหกรณ์"ดีเด่น"สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร และสหกร์ออมทรัพย์ครูประจวบฯ
 
   
 
รับมอบเกียรติบัตรสหกร์สีขาวด้วนธรรมาภิบาลและสหกรณ์ดีเด่นจากท่านสหกรณ์จังหวัด
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ร่วมจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพ นายคลี ตงมั่นคง
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์ ทวีศักดิ์ สุขบุญสังข์
   
 
 
 ประกาศผังที่นั่งรถผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ รุ่นที่1
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-01-18 16:44:27
 กำหนดการ โครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิก
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-01-04 14:12:11
 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด
โดย: สหกรณ์ วันที่:2018-12-24 15:35:59
 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและความมั่นคง
โดย: สหกรณ์ วันที่:2018-12-24 15:35:16
 โครงการพัฒนาวิชาชีพประจำปี 2562
โดย: สหกรณ์ วันที่:2018-12-24 09:59:00
 แจ้งรายละเอียดการประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกปี 2562
โดย: สหกรณ์ วันที่:2018-12-20 09:01:06
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด
โดย: สหกรณ์ วันที่:2018-12-03 14:00:45
 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ประจำปี 2562
โดย: สหกรณ์ วันที่:2018-11-30 16:23:21
 ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ประจำเดือนธันวาคม 2561
โดย: สหกรณ์ วันที่:2018-11-30 09:39:11
 ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 60 ประจำปี 2562
โดย: สหกรณ์ วันที่:2018-11-17 13:55:17
 
 
 
 การรับสมัคร สส.ชสอ. กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2560
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-08-21 13:09:21
 การรับสมัคร สส.ชสอ. กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี หมดเขตวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-07-24 12:28:49
 สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี
โดย: สหกรณ์ วันที่:2017-05-15 15:57:57
 สส.ชสอ.รับสมัครสมาชิก รอบ 5/2560 อายุไม่เกิน 57 ปี
โดย: สหกรณ์ วันที่:2017-03-07 13:49:07
 สสอค.รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทสมทบ คู่สมรส-บุตร-บิดา-มารดา
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-03-07 13:48:04
 
 
   
00312  หาคู่ค้ำสามัญด่วน  (1/47) ครูBBBBBBB 07 ม.ค. 2562
00311  ต้องการหาคนค้ำประกันกรณี ฉุกเฉิน  (0/39) ครู คศ.1 02 ม.ค. 2562
00310  หาคนค้ำฉุกเฉิน  (0/38) จักรวาล 02 ม.ค. 2562
00309  เซ็นค้ำสามัญได้  (0/78) T.T 07 ธ.ค. 2561
00308  ขอทราบวิธีการคำนวณ การคืนเงินปันผล และเงินเฉี่ลยคืน  (1/150) ขนิษฐา 24 พ.ย. 2561
00307  หาสมาชิกแลกค้ำสามัญ  (0/126) ครูพุ 31 ต.ค. 2561
00306  หาคนค้ำกู้สามัญ 0838082732  (1/107) ครู 07 ต.ค. 2561
00305  หาคนแลกค้ำสามัญ  (0/146) ครู คศ1 05 ก.ย. 2561
00304  เงินกู้​พิเศษ​  (1/231) คนอยากมีบ้าน 12 ก.ค. 2561
00303  หาคำค้ำสามัญ  (2/184) Kur T 06 ก.ค. 2561
   
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

 

เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6
เงินกู้สวัสดิการทัศนศึกษา ร้อยละ 6
เงินกู้สวัสดิการซื้อสินค้า ร้อยละ 6
เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ร้อยละ 6
เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ ร้อยละ 6

 

เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ร้อยละ 3.25

 

 

 

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 


   
 

  
 
 
 
 

| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |