23 กรกฎาคม 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ... ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน เปิดทำการเวลา 08.30 - 16.30 น.

  
วันนี้: 3 คน
ทั้งหมด: 149295 คน
 
 
 

เดือน กรกฎาคม 2562

1.นายวิจิตร  นิลนคร

 
   

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่6

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่7

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่8

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่9

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่10

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่11

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่12

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่1

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่2

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่3

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่4

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่5

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่6

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่7

more...
 
 
   
 
สมาชิกเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ จ.ชัยภูมิ มาศึกษาเยี่ยมชม
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพนางปราณีต เสริมสวัสดิ์ศรี
 
   
 
งานครบรอบ60ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด
 
   
 
การศึกษาดูงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเรขานุการกองทัพบก
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพ นายสุทัศน์ พงษ์พันธุ์
 
   
 
การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลระดับกรม
 
   
 
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์ ทรงศักดิ์ ทองประยูร
 
   
 
วันสหกรณ์แห่งชาติ
 
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ในวันเสาร์ที่
   
 
 
 ประกาศวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2562
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-07-02 14:51:32
 ประกาศการดำเนินงานโครงการสรรหาสมาชิกที่ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-06-25 08:49:19
 สมาชิกที่มีบุตรกำลังเรียน ขอทุนการศึกษาปี 2562 ได้แล้วครับ
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-06-18 09:53:37
 สหกรณ์ได้เพิ่มเบอร์โทรศัพท์มือถือเพิ่มอีก 1 เบอร์
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-06-17 14:37:19
 หนังสืออนุญาตให้ สอ.สค.เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-03-26 15:43:13
 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-03-26 08:37:31
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-03-20 10:18:02
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-03-05 09:12:14
 การกำหนดขนาดเสื้อโปโลเหลืองของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-02-04 12:24:32
 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-02-04 12:05:29
 
 
 
 การรับสมัคร สส.ชสอ. กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 65 ปี หมดเขตวันที่ 30 มิถุนายน 2562
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-04-26 10:03:51
 การรับสมัคร สส.ชสอ. กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2560
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-08-21 13:09:21
 การรับสมัคร สส.ชสอ. กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี หมดเขตวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-07-24 12:28:49
 สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี
โดย: สหกรณ์ วันที่:2017-05-15 15:57:57
 สส.ชสอ.รับสมัครสมาชิก รอบ 5/2560 อายุไม่เกิน 57 ปี
โดย: สหกรณ์ วันที่:2017-03-07 13:49:07
 สสอค.รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทสมทบ คู่สมรส-บุตร-บิดา-มารดา
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-03-07 13:48:04
 
 
   
00321  ค้ำประกันสามัญ สวัสดิการ ได้อีก 3 ท่าน  (2/136) ตะวันฉาย 10 มิ.ย. 2562
00320  การค้ำกู้ฉุกเฉิน  (2/176) หมูบิน 13 พ.ค 2562
00319  หาคนแลกค้ำ ฉุกเฉินค่ะ  (2/255) เดียร์ 05 มี.ค 2562
00318  เรื่องการขอรับเงินพัฒนาวิชาชีพ  (1/195) นางสมศรี สุนทรชื่น 01 มี.ค 2562
00317  หาคู่ค้ำสามัญค่ะ  (0/193) Teacher คศ1 28 ก.พ. 2562
00316  ด่วน...หาคนแลกค้ำกู้ฉุกเฉินครับ ติดต่อ 0866009297  (0/134) ชัยวัฒน์ 25 ก.พ. 2562
00315  หาคนค้ำกู้ฉุกเฉินครับ  (1/159) ณรงค์ชัย 18 ก.พ. 2562
00314  การสมัครสมาชิกสมทบ สส.ชสอ. และครูไทย   (1/187) นางสมศรี สุนทรชื่น 01 ก.พ. 2562
00313  แลกค้ำกู้ฉุกเฉิน  (0/225) Babie 25 ม.ค. 2562
00312  หาคู่ค้ำสามัญด่วน  (1/231) ครูBBBBBBB 07 ม.ค. 2562
   
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

 

เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6
เงินกู้สวัสดิการทัศนศึกษา ร้อยละ 6
เงินกู้สวัสดิการซื้อสินค้า ร้อยละ 6
เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ร้อยละ 6
เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ ร้อยละ 6

 

เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ร้อยละ 3.25

 

 

 

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 


   
 

  
 
 
 
 

| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |