19 กันยายน 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ... ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน เปิดทำการเวลา 08.30 - 16.30 น.

  
วันนี้: 53 คน
ทั้งหมด: 191816 คน
 
 
 

เดือน กันยายน 2563

1.นายวิชัย  ดีแก้ว

2.นายประโมทย์  เยี่ยมสวัสดิ์

 
   

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่6

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่7

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่8

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่9

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่10

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่11

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่12

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่1

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่2

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่3

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่4

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่5

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่6

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่7

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่8

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่9

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่10

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่11

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่12

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่3

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่4

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่5

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่6

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่3ฉบับที่5

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่3ฉบับที่6

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่3ฉบับที่7

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่3ฉบับที่8

more...
 
 
   
 
การสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด รุ่นที่ 2 วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวสำลี อายุรไชย
 
   
 
การสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด รุ่นที่ 1 วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2563
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพ ผอ.ประโมทย์ เยี่ยมสวัสดิ์
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด เดินทางมาศึกษาดูงาน ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด
 
   
 
ทางสหกร์กรณ์คุรุสัมพันธ์สุรินทร์ จำกัด เดินทางมาศึกษาดูงาน
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงครามมาศึกษาดูงานที่สหกรณออมทัพย์ครูสมุทรสาคร
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์ ธำรงค์ บุญเสริม
 
   
 
การรับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
   
 
 
 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2020-09-04 10:51:22
 การสัมมนาผู้แทนสมาชิกรุ่นที่2 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทร 080-1436343 ผอ.วิรัช ธรรมแสง
โดย: สหกรณ์ วันที่:2020-08-26 13:15:58
 ระเบียบการเข้าห้องสอบและหลักการปฏิบัติในวันสอบ ของผู้เข้าสอบ
โดย: สหกรณ์ วันที่:2020-08-24 16:16:05
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร
โดย: สหกรณ์ วันที่:2020-08-24 13:07:09
 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
โดย: สหกรณ์ วันที่:2020-08-17 08:02:14
 กิจกรรมการประกวดคาวบอยไนท์
โดย: สหกรณ์ วันที่:2020-08-13 11:50:31
 ข่าวสหกรณ์ 11 สิงหาคม 2563
โดย: สหกรณ์ วันที่:2020-08-11 14:27:11
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: สหกรณ์ วันที่:2020-08-10 13:14:47
 ประกาศวันหยุดประจำเดือนสิงหาคม 2563
โดย: สหกรณ์ วันที่:2020-08-10 12:30:36
 กำหนดการสัมมนาผู้แทนสมาชิกประจำปี 2563 ภาควิชาการและภาคปฏิบัติ
โดย: สหกรณ์ วันที่:2020-08-10 09:32:54
 
 
 
 ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)
โดย: สหกรณ์ วันที่:2020-07-09 13:35:05
 ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)
โดย: สหกรณ์ วันที่:2020-07-09 13:33:39
 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ครูไทย
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-10-07 08:29:52
 การรับสมัคร สส.ชสอ. กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 65 ปี หมดเขตวันที่ 30 มิถุนายน 2562
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-04-26 10:03:51
 การรับสมัคร สส.ชสอ. กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2560
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-08-21 13:09:21
 การรับสมัคร สส.ชสอ. กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี หมดเขตวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-07-24 12:28:49
 สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี
โดย: สหกรณ์ วันที่:2017-05-15 15:57:57
 สส.ชสอ.รับสมัครสมาชิก รอบ 5/2560 อายุไม่เกิน 57 ปี
โดย: สหกรณ์ วันที่:2017-03-07 13:49:07
 สสอค.รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทสมทบ คู่สมรส-บุตร-บิดา-มารดา
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-03-07 13:48:04
 
 
   
00342  หาคนแลกค้ำกู้ฉุกเฉิน  (0/36) 0000 27 ส.ค. 2563
00341  สอบถามกู้สามัญ  (2/60) ครูสมุทรสาคร 22 ส.ค. 2563
00340  หาคนค้ำสวัสดิการครับ ฟฟ  (2/163) .. 08 มิ.ย. 2563
00339  หาคนแลกค้ำฉุกเฉิน  (0/126) aa 05 มิ.ย. 2563
00338  หาคนค้ำฉ. มีค่าน้ำใจให้ค่ะ  (1/161) May 18 พ.ค 2563
00337  หาคนค้ำกู้ฉุกเฉินค่ะ  (0/109) จริยาวดี 18 พ.ค 2563
00336  หาคนค้ำสวัสดิการครับ  (0/174) ครู 08 พ.ค 2563
00335  หาคนค้ำกู้ฉุกเฉินครับ  (0/127) Kru 29 เม.ย. 2563
00334  หาคนค้ำกู้ฉุกเฉิน  (0/139) 14 เม.ย. 2563
00333  ต้องการแลกค้ำ ฉฉ   (0/196) 03 มี.ค 2563
   
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

 

เงินกู้สามัญ ร้อยละ 5.75
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 5.75
เงินกู้สวัสดิการทัศนศึกษา ร้อยละ 5.75
เงินกู้สวัสดิการซื้อสินค้า ร้อยละ 5.75
เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ร้อยละ 5.75
เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ ร้อยละ 5.75

 

เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ร้อยละ 2.75

 

 

 

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 


   
 

  
 
 
 
 

| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |