18 ธันวาคม 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ... ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน เปิดทำการเวลา 08.30 - 16.30 น.

  
วันนี้: 72 คน
ทั้งหมด: 133975 คน
 
 
 

เดือน ธันวาคม 2561

1.นายอ่อน  นวลขาว

 

 
   

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 5 ฉบับที่ 3

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่6

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่7

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่8

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่9

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่10

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่11

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่1

more...
 
 
   
 
ยินดีต้อนรับกรรมการชุดที่ 60
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพ นายอ่อน นวลขาว
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
 
   
 
บรรยากาศการเลือกตั้งกรรมการชุดที่ 60 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
 
   
 
ศึกษาดูงานสหกรณ์"ดีเด่น"สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร และสหกร์ออมทรัพย์ครูประจวบฯ
 
   
 
รับมอบเกียรติบัตรสหกร์สีขาวด้วนธรรมาภิบาลและสหกรณ์ดีเด่นจากท่านสหกรณ์จังหวัด
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ร่วมจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพ นายคลี ตงมั่นคง
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์ ทวีศักดิ์ สุขบุญสังข์
 
   
 
การตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
   
 
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด
โดย: สหกรณ์ วันที่:2018-12-03 14:00:45
 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ประจำปี 2562
โดย: สหกรณ์ วันที่:2018-11-30 16:23:21
 ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ประจำเดือนธันวาคม 2561
โดย: สหกรณ์ วันที่:2018-11-30 09:39:11
 ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 60 ประจำปี 2562
โดย: สหกรณ์ วันที่:2018-11-17 13:55:17
 ประกาศ แนวปฏิบัติในการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60
โดย: สหกรณ์ วันที่:2018-11-15 17:00:23
 อย่าลืม!!! มาเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร
โดย: สหกรณ์ วันที่:2018-11-15 10:20:18
 รายงานการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2561
โดย: สหกรณ์ วันที่:2018-11-15 08:53:32
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด เรื่อง ถอนการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุท
โดย: สหกรณ์ วันที่:2018-11-13 15:58:52
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ประจำปี 2561
โดย: สหกรณ์ วันที่:2018-11-09 19:05:05
 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลา
โดย: สหกรณ์ วันที่:2018-11-09 16:40:30
 
 
 
 การรับสมัคร สส.ชสอ. กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2560
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-08-21 13:09:21
 การรับสมัคร สส.ชสอ. กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี หมดเขตวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-07-24 12:28:49
 สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี
โดย: สหกรณ์ วันที่:2017-05-15 15:57:57
 สส.ชสอ.รับสมัครสมาชิก รอบ 5/2560 อายุไม่เกิน 57 ปี
โดย: สหกรณ์ วันที่:2017-03-07 13:49:07
 สสอค.รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทสมทบ คู่สมรส-บุตร-บิดา-มารดา
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-03-07 13:48:04
 
 
   
00309  เซ็นค้ำสามัญได้  (0/19) T.T 07 ธ.ค. 2561
00308  ขอทราบวิธีการคำนวณ การคืนเงินปันผล และเงินเฉี่ลยคืน  (1/87) ขนิษฐา 24 พ.ย. 2561
00307  หาสมาชิกแลกค้ำสามัญ  (0/78) ครูพุ 31 ต.ค. 2561
00306  หาคนค้ำกู้สามัญ 0838082732  (1/78) ครู 07 ต.ค. 2561
00305  หาคนแลกค้ำสามัญ  (0/116) ครู คศ1 05 ก.ย. 2561
00304  เงินกู้​พิเศษ​  (1/197) คนอยากมีบ้าน 12 ก.ค. 2561
00303  หาคำค้ำสามัญ  (2/159) Kur T 06 ก.ค. 2561
00302  หาคนค้ำฉุกเฉิน ครับ  (1/133) สุภรัตน์ 18 มิ.ย. 2561
00301  หาสมาชิกแลกค้ำสามัญด่วนครับ ติดต่อกลับได้ที่ 087 821454...  (0/103) 15 พ.ค 2561
00300    (0/23) พุ 15 พ.ค 2561
   
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

 

เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6
เงินกู้สวัสดิการทัศนศึกษา ร้อยละ 6
เงินกู้สวัสดิการซื้อสินค้า ร้อยละ 6
เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ร้อยละ 6
เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ ร้อยละ 6

 

เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ร้อยละ 3.25

 

 

 

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 


   
 

  
 
 
 
 

| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |