10 ธันวาคม 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ... ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน เปิดทำการเวลา 08.30 - 16.30 น.

  
วันนี้: 19 คน
ทั้งหมด: 162413 คน
 
 
 

เดือน ธันวาคม 2562

1.นายอำนาจ  เส็งเรียบ

2.นายกำจัด  คงศีล

3.น.ส.เบ็ญจา  บุญปองหา

4.นายจรัญ  มีศิริ คู่สมรสของนางภภัสสร  ศรีเจริญ

 
   

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่6

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่7

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่8

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่9

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่10

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่11

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่1ฉบับที่12

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่1

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่2

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่3

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่4

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่5

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่6

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่7

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่8

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่9

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่10

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่11

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่2ฉบับที่12

more...
 
 
   
 
บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ อาคาร 90 ปี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์ อำนาจ เส็งเรียบ
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์ เฉลิมพรณ์ อวยสวัสดิ์
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพ นายจารึก ถิระมนัส
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพ นายสมพร ชมบุญมี
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพ นายสมนึก นิลดำ
 
   
 
สมาชิกเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ จ.ชัยภูมิ มาศึกษาเยี่ยมชม
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพนางปราณีต เสริมสวัสดิ์ศรี
 
   
 
งานครบรอบ60ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด
 
   
 
การศึกษาดูงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเรขานุการกองทัพบก
   
 
 
 การกู้ต่อท้ายสัญญา
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-11-20 13:59:18
 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด เรื่อง ประกาศผลการสรรหาสถานศึกษา
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-11-20 08:53:21
 วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-11-18 16:09:59
 การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-11-18 13:20:44
 ประกาศผลการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-11-16 14:17:35
 ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้สมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2563
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-11-11 13:57:25
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2563
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-11-11 12:47:21
 ประกาศผลการสรรหาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-10-31 09:02:48
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-10-22 09:38:44
 ขอแก้ไขหัวหน้าผู้แทนสมาชิก หน่วยเทศบาล 2 สังกัดข้าราชการบำนาญ ท.เมืองกระทุ่มแบน จาก นายณรงค์ศักดิ์
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-10-18 08:08:04
 
 
 
 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ครูไทย
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-10-07 08:29:52
 การรับสมัคร สส.ชสอ. กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 65 ปี หมดเขตวันที่ 30 มิถุนายน 2562
โดย: สหกรณ์ วันที่:2019-04-26 10:03:51
 การรับสมัคร สส.ชสอ. กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2560
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-08-21 13:09:21
 การรับสมัคร สส.ชสอ. กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี หมดเขตวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-07-24 12:28:49
 สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี
โดย: สหกรณ์ วันที่:2017-05-15 15:57:57
 สส.ชสอ.รับสมัครสมาชิก รอบ 5/2560 อายุไม่เกิน 57 ปี
โดย: สหกรณ์ วันที่:2017-03-07 13:49:07
 สสอค.รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทสมทบ คู่สมรส-บุตร-บิดา-มารดา
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-03-07 13:48:04
 
 
   
00329  ต้องการคนแลกกู้ ฉุกเฉิน  (0/64) y 14 พ.ย. 2562
00328  ต้องการแลกเปลี่ยน ค้ำสามัญ คะ  (0/89) 01 ต.ค. 2562
00327  หาคนค้ำกู้ฉุกเฉิน 0838082732  (2/165) 26 ส.ค. 2562
00326  การใช้เงินกู้  (1/157) ครูแนน 18 ส.ค. 2562
00325  หาคนค้ำกู้เงินฉุกเฉิน  (0/140) สุภาพร 08 ส.ค. 2562
00324  หาคนแลกค้ำสามัญครับ ด่วน  (2/122) ครู คศ.1 05 ส.ค. 2562
00323  หาคนค้ำฉุกเฉิน ค่ะ  (0/94) นิค 31 ก.ค. 2562
00322  เซ็นค้ำสามัญได้อีก 3 คน ใครอยากให้ค้ำบอกนะคะ  (1/170) ตะวันฉาย 30 ก.ค. 2562
00321  ค้ำประกันสามัญ สวัสดิการ ได้อีก 3 ท่าน  (3/278) ตะวันฉาย 10 มิ.ย. 2562
00320  การค้ำกู้ฉุกเฉิน  (3/298) หมูบิน 13 พ.ค 2562
   
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

 

เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6
เงินกู้สวัสดิการทัศนศึกษา ร้อยละ 6
เงินกู้สวัสดิการซื้อสินค้า ร้อยละ 6
เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ร้อยละ 6
เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ ร้อยละ 6

 

เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ร้อยละ 3.25

 

 

 

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 


   
 

  
 
 
 
 

| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |