24 มีนาคม 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ......... ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน เปิดทำการปกติแล้วจ้า

  
วันนี้: 26 คน
ทั้งหมด: 98424 คน
 
 
 

สมาชิกเสียชีวิต

เดือน มีนาคม 2560

                                                                                      >>>  ไม่มี  <<<

                                                             

 
   

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

more...

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด
ปีที่ 5 ฉบับที่ 3

more...
 
 
   
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม
 
   
 
งานสวดพระอภิธรรมศพ นายประพันธ์ เยี่ยมสวัสดิ์
 
   
 
ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
 
   
 
วันสหกรณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560
 
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร
 
   
 
ชสอ.พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ภาคตะวันตก และ ภาคกลาง
 
   
 
โครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นภาคตะวันตกประจำปี 2559
 
   
 
วันครู ประจำปี 2560
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
   
 
 
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-03-21 12:55:05
 ประกาศ รายชื่อผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-03-08 08:10:25
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-02-24 10:48:55
 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพชีวิต
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-02-24 10:44:21
  เชิญประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด สามัญประจำปี 2559
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-02-01 14:17:13
 ประกาศ++รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-02-01 11:15:03
 การปรับส่งค่าหุ้นสมาชิกรายเดือน
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-01-30 10:44:27
 ประกาศวันหยุดทำการสหกรณ์ ช่วงปีใหม่
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2016-12-27 13:55:03
 สมาชิกที่ต้องการต่อท้ายสัญญา 10,000 บาท
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2016-12-21 17:20:53
 วันหยุดทำการ เดือนธันวาคม 2559
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2016-11-30 14:05:08
 
 
 
 สส.ชสอ.รับสมัครสมาชิก รอบ 5/2560 อายุไม่เกิน 57 ปี
โดย: สหกรณ์ วันที่:2017-03-07 13:49:07
 สสอค.รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทสมทบ คู่สมรส-บุตร-บิดา-มารดา
โดย: สหกรณ์ฯ วันที่:2017-03-07 13:48:04
 
 
   
00277  การหักเงินฌาปนกิจสงเคราะห์จากเงินปันผล  (4/200) อัมพร 28 พ.ย. 2559
00276  ต้องการคนค้ำฉุกเฉินให้ค่าเซ็น 5 พัน  (1/334) กันต์ 03 ต.ค. 2559
00275  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สอ.สค. ประจำปี 2559 (บำนาญ)  (1/288) นายบรรทม วรสันต์ 02 ต.ค. 2559
00274  หาผู้กู้ร่วม  (0/222) มุ้งมิ้ง 26 ก.ย. 2559
00273   หนี้สูญ  (0/534) นายวิชัย ดีแก้ว 10 ส.ค. 2559
00272  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควรปรับปรุงได้หรือยัง ??  (4/369) นายบรรทม วรสันต์ 01 ส.ค. 2559
00271  ผู้มีสิทธิ์ฝากเงิน  (1/357) ครูเกษียณ 30 มิ.ย. 2559
00270  การกู้สวัสดิการ  (0/533) ศิริญญา 06 พ.ค 2559
00269  ต้องการคนค้ำฉุกเฉิน  (0/471) ครูเกษตร 23 เม.ย. 2559
00268  ครู ค.ศ.2 ต้องการคนค้ำฉุกเฉิน  (1/535) ต้นอ้อ 29 ก.พ. 2559
   
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

 

เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6
เงินกู้สวัสดิการทัศนศึกษา ร้อยละ 6
เงินกู้สวัสดิการซื้อสินค้า ร้อยละ 6
เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ร้อยละ 6
เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้ ร้อยละ 6

 

เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.5
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ร้อยละ 3.5

 

 

 

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 


   
 

  
 
 
 
 

| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |